Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници в Ловеч одобриха годишния финансов отчет на „ЕКО“ ЕАД

Общинските съветници в Ловеч одобриха годишния финансов отчет за 2022 г. на „ЕКО“ ЕАД, както и приеха и информация за резултатите от дейността на „ЕКО“ ЕАД към 31.03.2023 г. Документите бяха внесени от Валентин Пенчев, изпълнителен директор на общинската фирма. Финансовите резултати са добри, сочи се счетоводна печалба.

За пръв път от много време фирмата декларира, че ще внесе като дивидент сумата от  77549,15 лева. Други 77549,15 лева отиват във фонд „Резервен“. Това разпределение стана по предложение на общинския съветник Валентина Янкова и беше гласувано  с 20 гласа „За“, пет гласа „Против“ и четири гласа „Въздържал се“.

Като следваща точка съветниците одобриха Ивелин Асенов Иванов за регистриран одитор на фирмата за финансовата 2023 г.

 

Община Ловеч, пресцентър

25.05.2023 г.