Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници в Ловеч не стигнаха до решение за бъдещето на общинската фирма „ЕКО“ ЕАД

Общинските съветници в Ловеч не стигнаха до решение за бъдещето на общинската фирма „ЕКО“ ЕАД, стана ясно след три гласувания на заседанието на 22 декември 2021 г. в Ловчанското читалище. По-рано бе взето решение (Решение № 513/ 25.11.2021 г.) дружеството да се преобразува в еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), но това решение бе върнато от кмета Корнелия Маринова като незаконосъобразно и нецелесъобразно.

На днешната сесия бяха предложени три варианта за решение. Първото бе на общинския съветник Валентина Янкова, която, след като бе обновила старите мотиви, предлага преобразуването на стане.

Предложението бе гласувано и получи  13 гласа „За“, без гласове „Против“ и 11 гласа „Въздържал се“, при необходими за приемане 17 гласа „За“ (квалифицирано мнозинство).

Следващите предложения бяха на Петър Цолов („Правя ги като общински съветник, а не като председател на ОбС“). Така че второто предложение бе за отмяна на старото решение № 513, а третото предложение бе за повторно приемане на върнатото от кмета решение.

Те също бяха отхвърлени съответно с 10 гласа „За“, 11 гласа „Против“ и четири гласа „Въздържал се“ и с 13 гласа „За“,  осем гласа „Против“ и два гласа „Въздържал се“, пак при необходими за приемане 17 гласа „За“.  

По време на дискусията кметът Корнелия Маринова припомни, че през годините в шест различни заседания Общинския съвет се занимава с тази тема и не се стига до решение.

Община Ловеч, пресцентър

22.12.2021 г.