Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници в Ловеч не разрешиха да се местят пенсионери и в клуба им да тренират спортисти

Не бе прието предложението на специалната комисия от общински съветници с председател Страцимир Петков за ново помещение за „Спортен Карате клуб – Ловеч“, то бе отхвърлено с 16 гласа „За“, три гласа „Против“ и девет  гласа „Въздържал се“. Предложението бе под № 13 в дневния ред на заседанието на 30 ноември 2022 г. и се визира имот, частна общинска собственост,  с площ  280 кв. м., находящ на ул. „Стефан Караджа“ № 25. Там в момента е клуб на инвалида  и пенсионерски клуб. Предлага се те да се преместят в бившия ресторант „Лучано“ на ул. „Търговска“ №21 с площ 78 кв. м.

Въпросната комисия бе създадена с решение № 648/30.06.2022 г.  Тя настоява за отдаване под наем за срок от 5 г. без публичен търг или публично оповестен конкурс на свободен нежилищен недвижим имот на Сдружение „Спортен Карате клуб – Ловеч“, осъществяващо дейност в обществена полза.

В хода на дискусията председателят на ОбС Петър Цолов предостави воденето на сесията на зам.-председателя Росица Маринова, за да вземе думата като съветник с юридически опит.

 „Това предложение е незаконосъобразно най-малкото по три причини. Първо - помещението не е предназначено за спортна дейност, а за културна и обществена дейност. Второ – към момента имаме действащо решение на Общинския съвет от 2009 година за даването му за клуб на инвалида и на пенсионера, така че помещението не е свободно. Трето – предложението противоречи на чл. 22 , ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и кметът на общината е единственият компетентен орган по въпроса. Дори да приемете предложението, съдът ще го върне като незаконосъобразно“, изтъкна Петър Цолов.

Привържениците на предложението на комисията обаче застъпват друго мнение. „Дали е законно или незаконно, нека да каже съдът. Ние тука трябва да докажем, че стоим зад спорта в Ловеч,“ каза съветникът Кирил Гумнеров.

В хода на дискусията стана също ясно, че на „Спортен Карате клуб – Ловеч“ е предложено друго помещение в Спортната зала и те са се съгласили да го ползват, след като се направи ремонт.

Община Ловеч, пресцентър

30.11.2022 г.