Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници приеха отчета на дейността на „ЕКО“ ЕАД в Ловеч

Общинските съветници приеха отчета на резултатите към 30.06.2022 г. от дейността на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч. Това стана на заседание на 25 август 2022 г. с  27 гласа „За“, и без гласове „Против“ и „Въздържал се“.

От внесения документ става ясно, че за периода дружеството отчита счетоводна печалба от 145 000 лв., при 130 000 лв. за  същия период през 2021 г. Увеличението на нетните приходи се дължи на по-големия брой услуги на всички клиенти. Структурата се разпределят така – 44 хил. лв. от население и стопански субекти, и 949 хил. лв. от Община Ловеч, която е основен клиент.

„Печалбата бързо може да се превърне в загуба, като се има предвид  колко са повишени цените на горива, електроенергия, на инертни материали за зимата“, отговори на питане Валентин Пенчев – изпълнителен директор на „ЕКО“ ЕАД.

Още в началото на заседанието кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова, която бе вносител на точка 3 от дневния ред, я изтегли. Точката  определяше основните месечни работни заплати на кмета на Община Ловеч и на кметовете на кметства.

 

Община Ловеч, пресцентър

25.08. 2022 г.