Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници не успяха да попълнят Съвета на директорите на „Общински пазари –Ловеч“ ЕАД

Общинските съветници в Ловеч не успяха да попълнят с нов член Съвета на директорите на „Общински пазари –Ловеч“ ЕАД на днешното 14-ото редовно заседание. Промяната се налагаше да стане след като съветниците гласуваха освобождаването на  досегашния Васил Въчев Василев от съвета. По време на заседанието бяха издигнати две кандидатури – на Петър Магеранов (предложен от съветника Иван Минков) и на Преслав Георгиев (предложен от Димитър Ст. Димитров). При гласуването обаче и двамата не успяха да съберат задължителното квалифицирано множество. За Преслав Георгиев гласуваха 16 „Да“, 9 с „Не“ и 4 с „Въздържал се“, а за Петър Магеранов  гласуваха 14 с „Да“, 2 с „Не“ и 11 с „Въздържал се“.

Спорове възникнаха след като бе изслушана информация за икономическите резултати и финансовото състояние на „Общински пазари“. Представителят на опозицията Валентина Янкова твърдеше, че изпълнителният директор в момента получава възнаграждение в размер на пет минимални заплати, а предвид реализираната загуба за първото тримесечие заплащането трябва да се намали до една заплата.

Това беше опровергано от кмета на Общината Корнелия Маринова, която съобщи, че възнаграждението е от две минимални заплати.

Не мога да ви разбера, обърна се към опозицията общинският съветник от ГЕРБ Димитър Ст. Димитров. Преди малко общинският съветник Минчо Казанджиев твърдеше, че Общината е в стабилно финансово състояние, а сега общинският съветник Валентина Янкова на базата на твърдението за лоши резултати иска точно обратното.

Съветници и от двете страни на Общинския съвет изказаха задоволство от представения план за развитие на „Общински пазари“.