Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници не стигнаха до решение за двете маломерни паралелки в СУ „Св. Климент Охридски“ в Ловеч

Общинските съветници не стигнаха до решение по проблема за двете маломерни паралелки в СУ „Св. Климент Охридски“ в Ловеч. Проблемът възникна с приетата т.2 от решение № 469 от 14 септември 2021 г., с което се разрешават, без допълнително финансиране, две паралелки 5 А клас с 12 ученици и 5 Б клас също с 12 ученици. Решението бе върнато от кмета на Община Ловеч като незаконосъобразно.

Председателят на ОбС Петър Цолов на заседанието на 30 септември предложи два варианта. Първият отменя т. 2  на отвърнатото решение и вариант втори – приема повторно т. 2 на върнатото решение.

Първият вариант събра 15 гласа „За“, 14 гласа „Против“ и един глас „Въздържал се“ и не се прие, тъй като е необходимо квалифицирано мнозинство от 17 гласа.

Вторият вариант събра 15 гласа „За“, без гласове „Против“ и 13 гласа „Въздържал се“ и пак не се прие по същата причина – липса на квалифицирано мнозинство.

Кметът Корнелия Маринова формулира своята позиция така:

„Оценявам отношението на родителите, което бе прочетено тук. Проблемът е обаче в незаконосъобразното искане на директора на училище „Климент Охридски“. Прецедент е, че директорът поставя органа на местното самоуправление пред една дилема дали да се произнася по незаконосъобразен начин. Общинският съвет е длъжен да се произнася законосъобразно. Аз също искам децата да имат най-добри условия. В случая говорим за маломерни паралелки. От решението сега излиза, че двете паралелки трябва да бъдат обединени в една. Защото чл. 61 от съответната наредба е категоричен за пълняемост - до 26 деца. Не можем да стигнем до хипотезата на чл. 68, защото той е несъотносим. Не виждам какъв е проблемът тези деца да учат заедно?  Това не е „някаква си наредба“, както бе казано тук. Тази наредба е държавен образователен стандарт по Закона за предучилищно и училищно образование. Като кмет аз никога не съм върнала решение по усмотрение, а само поради незаконосъобразност.“

Община Ловеч, пресцентър

30.9.2021 г.