Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници не приеха актуализацията на капиталовата програма

Един глас не достигна да се приеме актуализацията на капиталовите разходи на Община Ловеч за 2022 година. Гласуването на заседанието на 29 септември 2022 г. показа 16 гласа „За“, без гласове „Против“ и с 12 гласа „Въздържал се“.

Липсата на актуализация няма да позволи на Община Ловеч да се възползва от вече  одобрения допълнителен трансфер за целева субсидия за капиталови разходи в размер на 770 600 лв., тъй като средствата трябва ва да бъдат разпределени по обекти в капиталова програма. До приемане на решение от Общински съвет същите се отразяват по бюджета на общината като резерв за непредвидени и неотложни разходи.

А целта е с тях да бъде завършен цялостно ремонтът на ул. „ Рязан“, която е част от улична мрежа в жк „Младост“, както и за основен ремонт на ул. „Граф Игнатиев“ и др.

Надявам се на следващото заседание актуализацията да събере необходимите 17 гласа „За“, коментира кметът Корнелия Маринова.

Община Ловеч, пресцентър

29.09.2022 г.