Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници на Ловеч одобриха кандидатите за съдебни заседатели

Общинските съветници на Ловеч одобриха кандидатите за съдебни заседатели при Окръжен  съд-Ловеч, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд-Велико Търново. Това стана на заседание на 29 август след следното гласуване 19 гласа „За“, два гласа „Против“ и без гласове „Въздържал се“.

Одобрени бяха и кандидати за съдебни заседатели при Районен  съд-Ловеч, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен  съд - Ловеч. Това стана с 16 гласа „За“, един глас „Против“ и един глас „Въздържал се“.

Съдебните избиратели за Окръжен  съд - Ловеч, са 32 броя, а за  Районен  съд - Ловеч – 23 броя.