Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Община Ловеч ще кандидатства с проект за модернизация на образователната среда в СУ „Тодор Кирков“

Общинските съветници дадоха съгласие Община Ловеч да кандидатства с проектно предложение „Модернизация на образователната среда в гр. Ловеч - основен ремонт, обновяване и реконструкция на СУ „Тодор Кирков“ по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“. Това е първият проект за финансирана по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. Гласуването показа 26 гласа „За“, един глас „Против“ и два гласа „Въздържал се“.

С това гласуване Общинският съвет гарантира, че за предложеното проектно предложение „Модернизация на образователната среда в гр. Ловеч - основен ремонт, обновяване и реконструкция на СУ „Тодор Кирков“ е осигурена неговата устойчивост. Освен това гарантира, че съответната образователна институция ще продължи да функционира като такава, както и че няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към крайния получател.

Кандидатстването става възможно, след като Изпълнителна агенция „Програма за образование“ откри процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост. Максималният размер на отпуснатите средства може да е 250 000 лева.

Община Ловеч, пресцентър

30.11. 2022 г.