Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ВЪРНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ

По повод осъществявания контрол за законосъобразност на решенията на Общински съвет, със заповед № РД-07-14 от 07.02.2024 г. Областен управител на област Ловеч върна за ново обсъждане решение № 50 от 25.01.2024 г. на Общински съвет-Ловеч.

Заповедта на Областния управител е публикувана на интернет страницата на Общински съвет-Ловеч, раздел „Документи“, подраздел „Оспорени, спрени, отменени и потвърдени актове“.