Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Намалиха срока за безвъзмездно право на ползване на имот, даден на съюза на ветераните в Ловеч

Общинските съветници в Ловеч намалиха срока за безвъзмездно право на ползване от 10  на три години върху недвижим имот, използван от ,,Съюз на ветераните от войните в България ”. Това стана на заседанието на 25 юли, като гласуването показа 23 гласа „За“, един глас „Против“ и три гласа „Въздържал се“.

Първоначалното предложение бе за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху недвижим имот - частна общинска собственост, намиращ се на ул. "Стефан Караджа" № 25.

 

Съгласно чл. 39, ал.4 от Закона за общинската собственост, безвъзмездно право на ползване се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. В изпълнение на чл.57, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч,  „Съюз на ветераните от войните в България ”са представили изискуемите документи.        

В хода на дискусията стана ясно, че ветераните от Втората световна война са на преклонна възраст и са само девет на брой. Каква дейност развиват те, попитаха част от общинските съветници.

Друга част посочи контрааргументи, че става дума и за ветерани от съвременните войни, както и че днешните членове на съюза развиват партиотично-образователна дейност. В крайна сметка срокът бе намален на три години, като бе препоръчано следващия път да има отчет на дейността на въпросните ветерани.