Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

НА ПРОВЕДЕНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ НА 21 МАЙ СЕ ОБСЪДИХА ОТЧЕТИТЕ НА КМЕТСТВО ГОРАН, КМЕТСТВО ДОЙРЕНЦИ И НАСЕЛЕНО МЯСТО С. ГОРНО ПАВЛИКЕНЕ

В началото на всяко от шестте заседания на постоянните комисии се разгледаха отчетите за дейността и проблемите на кметство Горан, кметство Дойренци и населено място с. Горно Павликене за периода 01.01.2023 г.-30.04.2024 г.

Всеки вносител представи отчета си и сподели пред общинските съветници основните проблеми, с които се сблъскват населените места.