Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

НА 6 ФЕВРУАРИ ОТ 17,00 Ч. СЕ СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ

Свиква се извънредно 6-то заседание на Общински съвет-Ловеч на 06.02.2024 г. /вторник/ от 17,00 часа. Това става ясно от покана изпратена до общинските съветници от г-н Стефан Тихолов – председател на Общинския съвет.

Свикването е във връзка с разглеждане на Проекто-бюджет и капиталови разходи на Община Ловеч за 2024 г.

Проектът за дневен ред включва още Стратегия за управление на общинската собственост в Община Ловеч за периода 2023-2027 г. и Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2024 г. в Община Ловеч.