Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

НА 23 ЯНУАРИ ПРЕДСТОЯТ ДВЕ ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

На 23 януари 2024 г. в заседателната зала на Община  Ловеч ще се проведе обществено представяне и публично обсъждане на Проект на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Ловеч за периода 2024-2027 г. от 17,00 часа и Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2024 година в Община Ловеч от 18,00 часа.

Това става ясно от публикувано обявление на интернет страницата на Община Ловеч.