Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Комисията по общинска собственост в Ловеч заседава на 1 април

Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията,  комунални дейности, екология, транспорт

и жилищна политика с председател Георги Карамишев ще заседава на 1 април 2021 година от 16,30 часа  в кабинета на председателя на Общински съвет –Ловеч. В проекто-дневния ред е само една точка: Одобряване на споразумение за сътрудничество между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Ловеч за „Възстановяване на експлоатационното състояние на ул. „Баховско шосе“, гр. Ловеч и довършване на пътна връзка между кв. „Вароша“, гр. Ловеч, парк „Стратеш“ и Републикански път III-401 с направление Ловеч – Севлиево.

В предложението на Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч, се посочва: „Пътната връзка между републикански път III-401 Ловеч – Севлиево и кв. „Вароша“  през парк „Стратеш“, е от съществено значение за подобряване условията на достъп до основните туристически обекти в гр. Ловеч. Анализът показва, че през последните години Община Ловеч се утвърди като община със значителен принос в благоустройството. Улица „Баховско шосе“ се намира в зона с потенциал за икономическо развитие и е естествено продължение на път III – 401 от Републиканската пътна мрежа, като също така прави пряка връзка и с път II-35 Плевен – Ловеч - Троян - Кърнаре. Тя е основна транспортна връзка за жителите на две от най-големите населени места от Община Ловеч - с. Баховица и с. Лисец, на път за и от работните им места. Общата дължина на участъка е 1900 метра, габаритът на пътя е 8.00 м, а тротоарите варират от 2.50 м до 3.50 м. Улицата също така обслужва средни фирми, извършващи производствена и търговска дейност.“

В предложението се казва още, че туризмът е водещ фактор за интегрираното социално-икономическо развитие. Пътната настилка е силно компрометирана и с изпълнението на строително-ремонтните работи ще бъде подобрено качеството на предоставяните услуги и ще бъде подобрена безопасността на пътното движение.

 

Община Ловеч, пресцентър

31.03.2021 г.