Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Кметът на Ловеч: Държавата да намери механизъм за някои общински ВиК дружества да ги компенсира и да ги асоциира

Държавата да намери механизъм, с който да се подходи към някои общински ВиК дружества и да ги компенсира, за да бъдат асоциирани. Това се изтъква в становището на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова, което е изпратено до Иван Шишков, министър на Регионалното развитие и благоустройството. Съдържанието на писмото бе огласено от кмета  на общинска сесия на 27.04.2023 г. по повод предстоящо събрание на ВиК Ловеч на 16 май за избор на Съвет надиректорите.

Становището подкрепя чл. 5 от проекта на Закона за водоснабдяването и канализацията с оглед възможности за финансиране на ВиК сектора в Община Ловеч. Изтъква се, че Ловешка област не е с консолидиран ВиК оператор, което я лишава от възможността да ползва европейски средства за ВиК инфраструктурата. Шест области в страната, включващи 60 общини, с над 1 000 000 население, не могат да бъдат финансирани във ВиК сектора.

Съгласно чл. 5 от посочения проект, ВиК услугите в една обособена територия се извършват само от един ВиК оператор. Община Ловеч изисква равнопоставеност на общините при финансиране за водоснабдяването от  държавата и от Европейските фондове. Това в момента е невъзможно.

Вече трети програмен период Община Ловеч е недопустим бенефициент за финансиране с евро средства.

Документът прави пълен и детайлен преглед на състоянието на водоизточниците и водоснабдяването. Територията, обслужвана от „ВиК" АД - гр. Ловеч, включва 7 общини (88 населени места). На територията на община Троян (22 населени места) обаче  оперира отделно общинско дружество „ВиК - Стенето" ЕООД, гр. Троян.

Водоснабдяването в Община Ловеч се осъществява от водоснабдителна група (ВГ) „Черни Осъм" и от местни водоизточници. ВГ „Черни Осъм" работи от 1969 г. с три водоизточника, довеждащи гравитачни водопроводи, ВЕЦ, хлораторна станция, магистрален водопровод и отклонения за Троян, Ловеч, Плевен и 35 села от общините Априлци, Троян, Ловеч и Плевен.

Външната водопроводна мрежа на територията на Община Ловеч е общо около 198 км, като на магистралните водопроводи и отклоненията от тях е около 92 км, а от местните водоизточници - обща дължина около 106 км.

Възрастта на тръбите е над 50 години и има постоянна аварийност и запушвания от корени поради липса на водоплътност при връзките. Например през 2019 г. са отстранени 74 аварии по довеждащия магистрален водопровод „Черни Осъм", по водоизточниците и по обслужващата апаратура,

„ВиК" АД - гр. Ловеч и „ВиК" ЕООД - гр. Плевен са дали индикативната стойност за изграждане и подмяна на водопровода. Приблизителната стойност за изграждането на магистралния водопровод в двата участъка възлиза общо на около 180 млн. лв.

Поради нитратно замърсяване на питейните води за селата Дойренци, Владиня, Дренов, Горан и Тепава е необходимо изграждане на външни водопроводи от магистрален водопровод „Черни Осъм" до Горан и до Дойренци, от Слатина до Владиня и от Владиня до Дренов. Предвижда се съоръжение за пречистване на питейни води от нитрати за  Тепава.

Необходимо е да се решат проблеми, свързани с урбанизирането на крайградските зони на Ловеч, включващи предвиждане на изграждане на водопроводи, напорни водоеми и канализация. Отделно Община Ловеч има изготвени 4 проекта за три села, които не могат да бъдат реализирани поради липса на финансиране.

Становището е с копие до  инж. Светослав Славчев, председател на „Асоциация по ВиК", както и до кметовете на общините Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Угърчин, Троян и Ябланица.

Община Ловеч, пресцентър

27.04.2023 г.