Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Избраха временно изпълняващи длъжността кмет в пет ловешки села

Общинският съвет в Ловеч на 11 октомври 2023 г избра временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в пет села - Баховица, Дойренци, Лисец,  Радювене и Славяни за времето от края на мандата 27 октомври 2023 г. до полагане на клетва от новоизбраните кметове. Това стана с 26 гласа „За“ и без гласове „Против“ и „Въздържал се“.

За Баховица е избрана Полина Русанова Петкова – гл. специалист АФО в същото кметство, за Дойренци - Венета Иванова Йорданова, гл. специалист АФО в същото кметство, за Лисец - Анелия Маринова Петкова,  гл. специалист АФО в същото кметство, за Радювене - Гергана Минчева Минчева, гл. специалист АФО в същото кметство и за Славяни - Павлинка Гечева Цачева – гл. специалист АФО в с. Слатина.

За Община Ловеч населените места, в които ще бъдат проведени избори за кметове на кметства на 29 октомври 2023 г., са 21 на брой, като 8 от тях и до сега са кметства. Това са  Александрово,  Баховица, Дойренци, Лисец, Малиново, Радювене, Славяни и Слатина.

Кметовете в три села – в Александрово, Малиново и Слатина не са регистрирани като кандидати за кметове на кметства в изборите за общински съветници и кметове, поради което  продължат да изпълняват задълженията си до полагане на клетва от новоизбраните кметове.

 

Община Ловеч, пресцентър

11.10.2023 г.