Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Информацията за изпълнението на бюджета бе приета от Общинския съвет след оживени изказвания

С размествания на точките в дневния ред започна днешното шестнадесето заседание на Общинския съвет в Ловеч, като информацията за текущото изпълнение на бюджета  за първото шестмесечие бе изтеглена напред. По-напред мина и отчетът на полицията, който бе приет с  21 гласа „За“, без нито един „Против“ и „Въздържал се“.

Информацията за бюджета  премина с оживени изказвания и критики от страна на опозицията. Не са ясни приходната и разходната част от представените таблици, на практика това е актуализация на бюджета, каза общинският съветник Минчо Казанджиев. Мен ме плаши бюджетната прогноза, повтарят се същите цифри от времето на предишния кмет, изтъкна общинският съветник Милко Недялков.

„По същество нямахме дебат по информацията за бюджета, тук отговарям на някои детайли. Бюджетната прогноза, разбира се, че е консервативна, но няма как да е друга, след като влизаме в оздравителна програма за две години“, отговори от трибуната на Общинския съвет зам.-кметът Цветан Георгиев. Общината е изплатила близо 58 000 лева за обезщетения за отпуски, компенсации и прочие разходи на напуснали служители, разясни  още Георгиев.

„Бюджетът наистина е сложна материя, както изтъкнаха от опозицията тук. Той е най-главното нещо в една община. Критикуват ни, че няма политика в бюджета. Няма, защото сме в една група от 36 общини и докато сме там с оздравителен план, някак как да правим политики чрез бюджета. Условията изискват да сме обединени в този труден за общината момент, а много приказки само пречат на това“, призова кметът на Общината Корнелия Маринова.

Информацията за бюджета бе приета  с 18 гласа „За“, седем гласа „Против“ и  три гласа „Въздържал се“.

Още в началото на заседание бе подложено на гласуване да отпадне от дневния ред точката  за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общинския съвет. Предложението бе на общинския съветник Росица Маринова с мотив, че „липсват необходимите  в този случай подписи на 1/3 от съветниците за мотивирано предложение. Освен това липсва конкретика в предложение - не е посочено кое точно задължение на председателя не е изпълнено, а Петър Цолов съвестно е изпълнявал своите дейности“, изтъкна общинският съветник.

Предложение за отпадане на точката бе прието с 19 гласа „За“, пет гласа „Против“ и  шест гласа „Въздържал се“ от присъстващите общо 30 съветници.