Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Двадесетото заседание на Общински съвет – Ловеч, съдържа 30 точки

Проекто-дневният ред на Двадесетото заседание на Общински съвет -Ловеч включва, засега 30 точки. Сесията ще се състои на 25 февруари (четвъртък) от 10,00 часа в салона на Ловчанско читалище „Наука 1870 г.“ при спазване на всички санитарни мерки заради COVID пандемията.

Сред по-важните точки за разглеждане и приемане са:

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ловеч за мандат 2019-2023 година, за първата година от мандата;

Проекто - бюджет, капиталови разходи на Община Ловеч за 2021 г. и актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности 2021-2023 година;

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги за територията на Община Ловеч.