Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Двадесет и петото заседание на ОбС - Ловеч, по изключение се свиква в сряда

Двадесет и петото заседание на Общински съвет - Ловеч, по изключение този месец се свиква в сряда,  22 февруари, от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Както е традицията, заседанията обикновено са в четвъртък.
Проекто-дневният ред включва 22 точки, между които и две питания на общинските съветници. Първото е относно предоставяне на информация за размера на остатъците по бюджетни сметки /преходни остатъци/ от приходи за делегирани държавни дейности и приходи за местни дейности към 31.12.2016 година. Второто питане за снегопочистването в  Ловеч през януари 2017 година.
Общинските съветници ще се запознаят и с анализ на дейността на Районно управление –гр. Ловеч през 2016 г., както и с информация за работата на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Ловеч за периода 01.07.2016  - 31.12.2016 г.
Като точка пета е предвидено приемане на отчет за дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за второто шестмесечие на 2016 година, като отчетът ще направи Петър Цолов – председател на Общински съвет-Ловеч.
Общинските съветници ще трябва да решат дали да се отпускане на финансова помощ на СК „Вароша” за участие на Пламен Цветомиров Богданов в Световно първенство по джу-джицу в Гърция. Пламен  Богданов е Спортист №1 на Ловеч за 2016 г., ученик е в ПГМЕТ.
Ще се решава и дали да се отпусне финансова помощ на Младен Стоянов за издаване на книгата „Левски – събития и личности”.
За спортиста ще са необходими 1500 лв., а за издаването на книгата за Левски - 2000 лв.