Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Днес, 29 май от 13,00 ч. извънредно заседание на постоянната комисия по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението, противодействие на корупцията и конфликт на интереси

На 29 май /сряда/ 2024 г. от 13,00 ч. председателят на постоянната комисия по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението, противодействие на корупцията и конфликт на интереси свиква заседание на основание чл. 70, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2023-2027 г.

Предложението, което ще бъде разгледано касае Упълномощаване на представителя на Община Ловеч за гласуване в редовно заседание на Общото събрание на акционерите  във „ВиК” АД, гр. Ловеч, насрочено за 25.06.2024 година.