Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Четиридесет и третото заседание на Общински съвет - Ловеч, на 13 септември е със седем точки

Четиридесет и третото заседание на Общински съвет - Ловеч, е насрочено за 13 септември  /вторник/ 2022 година от 17,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч. Това става ясно от поканата до общинските съветници, подписана от Росица Маринова, За председател на Общински съвет-Ловеч, съгласно уведомление с вх. № 90/30.08.2022 г.

Проекто-дневният ред включва седем точки:

1. Изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой в паралелка, съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в паралелки на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ловеч.

2. Изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой в паралелка, съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в паралелки на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Александрово, общ. Ловеч.

3. Изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой в паралелка, съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в една паралелка на ОУ „Панайот Пипков“, гр. Ловеч.

4. Изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой в паралелка, съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в паралелки на СУ „Тодор Кирков“, гр. Ловеч.

5. Отчета  на бюджета на Община Ловеч за 2021 година.

6. Определяне на основните месечни работни заплати на кмета на Община Ловеч и кметовете на кметства в Община Ловеч.

        7. Предложение за прекратяване на договор със „Сдружение граждански инициативи“, гр. Ловеч.

Община Ловеч, пресцентър

09.09.2022 г.