Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

6-то заседание на Общинския съвет се отложи за 8 февруари 2024 г. от 10,00 ч.

С Разпореждане от 02.02.2024 г. председателят на Общинския съвет-Ловеч отложи 6-то заседание на Общински съвет-Ловеч, свикано на 06.02.2024 г. от 17,00 ч. за 08.02.2024 г. /четвъртък/ от 10,00 часа.