Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

5-ЧАСОВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ЛОВЕЧ НА 25 АПРИЛ 2024 ГОДИНА

Десетото заседание на Общински съвет-Ловеч, проведено на 25 април започна с връчване на почетна значка от кмета г-н Страцимир Петков на новия секретар на Община Ловеч – г-жа Стилияна Калинова и продължи с 5-часови дебати.

По дневния ред настъпиха промени. Г-н Стефан Тихолов съобщи, че вносителят на т. 9, г-н Валентин Пенчев - изпълнителен директор на „ЕКО“ ЕАД е оттеглил предложението си. Разгледаното в постоянните комисии предложение за компостираща система в с. Лисец се включи в дневния ред. По предложение на г-н Казанджиев т. 12 касаеща отчета на бюджета на Община Ловеч за 2023 г. се отложи за следващото заседание и се гласува нова точка за избор на временна комисия за актуализация на Правилника на Общински съвет.

Предложението на кметът на общината за Одобряване на числеността и структурата на общинската администрация на Община Ловеч, считано от 1 юни 2024 година не събра достатъчен брой гласове и с 14 гласа „за“, 10 „против“ и 5 „въздържали се“ то не се прие.

По последната точка Общински съвет-Ловеч създаде временна комисия за актуализация на Правилника за работата на Общински съвет в състав:

  1. Ирен Кривошиева Досева – председател;
  2. Минчо Казанджиев - член;
  3. Йоланда Цонева - член;
  4. Красимира Дренчева – член;
  5. Валентина Недялкова - член;
  6. Кирил Гумнеров - член;
  7. Моника Петрова - член;
  8. Светослав Славчев- член.