Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

39-ото заседание на Общински съвет - Ловеч, е на 26 май и съдържа 21 точки

Тридесет и деветото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 26 май (четвъртък) 2022 година. Началото е от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това става ясно от поканата до градските старейшини, изпратена от Петър Цолов, председател на Общински съвет - Ловеч, на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Проекто-дневният ред засега включва 21 точки.

Първите четири точки са питания на общински съветници - относно популацията на безстопанствените кучета, относно план-сметката и две питания за етапите и предприетите действия по проекта „Изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч.

Следва доклад от временната комисия в изпълнение на решение № 168/2020 г. на Общински съвет-Ловеч за проверка документацията по избора на изпълнител, договорните отношения и изпълнението по договор „За строителство и ремонт на ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч.

Други точки са одобряване на Годишния финансов отчет за 2021 г. на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч, избиране на регистриран одитор за финансовата 2022 година на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч, както и Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 г. в Община Ловеч, като се допълва Приложение № 7.

 

Община Ловеч, пресцентър

 

20.05.2022 г.