Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

37-ото заседание на Общински съвет- Ловеч, е на 3 май

Тридесет и седмото заседание на Общински съвет- Ловеч, е насрочено за 3 май 2022 година, вторник, от 17,00 часа. Това става ясно от изпратената покана  до общинските съветници от Петър Цолов, председател на Общинския съвет.

Проекто-дневният ред съдържа само една точка - допълнение на решение № 608/21.04.2022 г. на Общински съвет – Ловеч, което се отнася за бюджета на общината. Докладва Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч.

Тридесет и осмото заседание на Общински съвет - Ловеч, ще бъде на 26 май /четвъртък/ 2022 година, от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.

Община Ловеч, пресцентър

27.04.2022 г.