Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

НА 20 ФЕВРУАРИ ЩЕ СА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват от председателя на 20 февруари 2024 г.         /вторник/ в заседателната зала на Община Ловеч. Часът на започване и времетраене на комисиите…

На 6-то заседание се приеха три важни документа за Община Ловеч

На проведеното на 8 февруари 2024 г. заседание на Общински съвет-Ловеч, общинските съветници приеха три важни документа за Община Ловеч. С 16 гласа „за“, 3 „против“ и 8 „въздържали се“ се прие Стратегия за управление…

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ВЪРНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ

По повод осъществявания контрол за законосъобразност на решенията на Общински съвет, със заповед № РД-07-14 от 07.02.2024 г. Областен управител на област Ловеч върна за ново обсъждане решение № 50 от 25.01.2024 г. на Общински съвет-Ловеч.…

СРЕЩА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЖИВОТНИ ОРГАНИЗИРА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Председателят на Общински съвет отправя покана за среща със заинтересовани граждани, представители на НПО за защита на животните, общинските съветници и представители на общинската администрация относно приети Наредби,…

НА 6 ФЕВРУАРИ ОТ 17,00 Ч. СЕ СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ

Свиква се извънредно 6-то заседание на Общински съвет-Ловеч на 06.02.2024 г. /вторник/ от 17,00 часа. Това става ясно от покана изпратена до общинските съветници от г-н Стефан Тихолов – председател на Общинския съвет. Свикването…

ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 2 ФЕВРУАРИ 2024 Г.

Председателят на Общинския съвет-Ловеч свиква извънредни заседания на постоянните комисии на 2 февруари, петък в заседателната зала на Община Ловеч.  От 9,00 ч. ще се проведе съвместно заседание на постоянната комисия…

На 25 януари се проведе петото заседание на Общински съвет-Ловеч

На днешното 5-то заседание общинските съветници приеха внесените от г-н Страцимир Петков предложения за Календар за спортните дейности в Община Ловеч за 2024 г., Календар за туристическите дейности на Община Ловеч за 2024 г.…

Започват обществени консултации относно Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

По предложение на председателя на Общинския съвет-Ловеч се предвижда отмяната на чл. 53, ал. 4, т. 46 от  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч. Текстът…

Оттеглена е План-сметката за 2024 година

На предстоящото заседание на Общинския съвет на 25 януари 2024 г. план-сметката няма да бъде разгледана. С писмо с вх. № ОС-532-1 от 22.01.2024 г. вносителят г-н Страцимир Петков, кмет на Община Ловеч, оттегли доклада на проекта за план-сметката…

Първото заседание на Общинския съвет за тази година ще е на 25 януари

Първото за тази година и 5-то за този мандат редовно заседание на Общински съвет - Ловеч е насрочено за 25 януари, четвъртък от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това става ясно от изпратената до общинските съветници…

НА 23 ЯНУАРИ ПРЕДСТОЯТ ДВЕ ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

На 23 януари 2024 г. в заседателната зала на Община  Ловеч ще се проведе обществено представяне и публично обсъждане на Проект на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Ловеч за периода 2024-2027 г. от 17,00…