Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ СЕ ПРОВЕДОХА НА 21 МАЙ НА ЖИВО

За първи път проведените на 21 май 2024 г. заседания на постоянните комисии към Общински съвет-Ловеч се излъчваха на живо. Разгледаха се всички предложения включени в проектите за дневен ред на шестте комисии. По-важните от…

НА ПРОВЕДЕНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ НА 21 МАЙ СЕ ОБСЪДИХА ОТЧЕТИТЕ НА КМЕТСТВО ГОРАН, КМЕТСТВО ДОЙРЕНЦИ И НАСЕЛЕНО МЯСТО С. ГОРНО ПАВЛИКЕНЕ

В началото на всяко от шестте заседания на постоянните комисии се разгледаха отчетите за дейността и проблемите на кметство Горан, кметство Дойренци и населено място с. Горно Павликене за периода 01.01.2023 г.-30.04.2024 г. Всеки…

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ЖИВО НА 21 МАЙ 2024 Г.

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват от председателя на 21 МАЙ 2024 г. /вторник/ в заседателната зала на Община Ловеч. Комисиите ще се предават на живо на интернет страницата на Общински…

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ СТАВАТ ДОСТЪПНИ НА ЖИВО И НА ЗАПИС НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА

От днес Общински съвет-Ловеч разполага със система за видеострийминг, с която всички заинтересовани ще могат да проследяват на живо в интернет заседанията на Общинския съвет и заседанията на постоянните комисии. Всички…

5-ЧАСОВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ЛОВЕЧ НА 25 АПРИЛ 2024 ГОДИНА

Десетото заседание на Общински съвет-Ловеч, проведено на 25 април започна с връчване на почетна значка от кмета г-н Страцимир Петков на новия секретар на Община Ловеч – г-жа Стилияна Калинова и продължи с 5-часови дебати.…

НА 23 АПРИЛ ОТ 12,00 Ч. ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ, ТРАНСПОРТ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА

На 23 април /вторник/ 2024 г. от 12,00 ч. председателят на постоянната комисия към Общински съвет-Ловеч по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика г-жа Йоланда…

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ НА 25 АПРИЛ ОТ 10,00 ЧАСА

Председателят г-н Стефан Тихолов свиква общинските съветници на десетото заседание на Общински съвет-Ловеч, което ще се проведе на 25 април /четвъртък/ 2024 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Проектът за дневен…

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА МИЛЕН ТОТЕВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН“ НА ЛОВЕЧ НЯМА ДА СЕ ГЛАСУВА НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ

След проведените заседания на постоянните комисии към Общински съвет стана ясно, че внесеното предложение от полковник о.з. Гриша Генов – председател на управителния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса…

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ СЕ ПРОВЕДОХА НА 16 АПРИЛ

На проведените на 16 април заседания на постоянните комисии към Общинския съвет се разгледаха всички точки, които бяха включени в проекта за дневен ред на заседанията на постоянните комисии за месец април. По-важните от…

НА ПРОВЕДЕНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ НА 16 АПРИЛ СЕ ОБСЪДИХА ОТЧЕТИТЕ НА КМЕТСТВО БЪЛГАРЕНЕ, КМЕТСТВО ВЛАДИНЯ И НАСЕЛЕНО МЯСТО С. БРЕСТОВО

В началото на всяко от шестте заседания на постоянните комисии се разгледаха отчетите за дейността и проблемите на кметство Българене, кметство Владиня и населено място с. Брестово за периода 01.01.2023 г.-31.03.2024 г. Всеки вносител…

НА 16 АПРИЛ ЩЕ СА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват от председателя на 16 АПРИЛ 2024 г., вторник в заседателната зала на Община Ловеч. Комисиите ще се проведат по следния график: Постоянната комисия по…

ПУБЛИКУВАН Е СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД –ЛОВЕЧ

На страницата на Общински съвет – Ловеч, раздел „Съобщения“,  е публикуван списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд –Ловеч. Изслушването ще се проведе на 15 април 2024…