Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Шестдесет и седмото заседание на ОбС –Ловеч, ще разгледа 32 точки

Проекто-дневният ред на Шестдесет и седмото заседание на Общински съвет –Ловеч, което е насрочено на 29.08.2019 г. /четвъртък/,  включва 32 точки. В началото има четири питания на общински съветници. Те са относно паркирането…

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 20 и 21 август

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 20 и 21 август 2019 г. (вторник и сряда).  Във вторник се събират три комисии, останалите пет се събират в сряда, две комисии няма да заседават. Първа от 13.00 часа…

Шестдесет и седмото заседание на Общински съвет –Ловеч, се свиква на 29 август

Шестдесет и седмото заседание на Общински съвет –Ловеч, се свиква на 29 август, четвъртък, от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви председателят Петър Цолов в края на последната сесия, позовавайки се…

Намалиха срока за безвъзмездно право на ползване на имот, даден на съюза на ветераните в Ловеч

Общинските съветници в Ловеч намалиха срока за безвъзмездно право на ползване от 10  на три години върху недвижим имот, използван от ,,Съюз на ветераните от войните в България ”. Това стана на заседанието на 25 юли, като…

Общинските съветници в Ловеч приеха с пълно мнозинство отчетите на местните силови структури

Общинските съветници в Ловеч на сесията на 25 юли приеха с пълно мнозинство три важни отчета на местните силови структури. Като „успешна“ се отчита дейността Рaйонно управление – Ловеч, през първото шестмесечие…

Общинските съветници на Ловеч решиха пешеходният мост над Осъм да е „Богоявленски мост“

Общинските съветници на Ловеч на 25 юли приеха решението да именуват пешеходен мост над р. Осъм с името „Богоявленски мост“, като това стана с 27 гласа „За“, без гласове „Против“ иедин глас „Въздържал се“.…

Проекто-дневният ред на Редовното шестдесет и шесто заседание на ОбС –Ловеч включва 36 точки

Редовното шестдесет и шесто заседание на Общински съвет –Ловеч, се свиква на 25 юли, /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Проекто-дневният ред засега включва 36 точки. Заседанието започва с четири…

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 16 и 17 юли

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 16 и 17 юли 2019 г. (вторник и сряда).  Във вторник се събират три комисии, останалите седем се събират в сряда. Първа от 14.00 часа на 16 юли ще заседава постоянната…

Обществено обсъждане на предложението мост в Ловеч да се нарича „Богоявленски мост“

Обществено обсъждане на предложението на кмета на Община Ловеч за именуване на пешеходен мост над р. Осъм с името „Богоявленски мост“ се проведе на 8 юли 2019 г.вечерта в залата на Общинския съвет. Става дума за моста…

Шестдесет и шестото заседание на Общински съвет –Ловеч, се свиква на 25 юли

Редовното шестдесет и шесто заседание на Общински съвет –Ловеч, се свиква на 25 юли, /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви председателят Петър Цолов в края на последната сесия, позовавайки…

Откриха процедури за определяне на съдебни заседатели за Окръжния съд и Районния съд в Ловеч

След решения на Общински съвет – Ловеч, са открити процедури за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Ловеч и Районен съд – Ловеч. Процедурата е във връзка с изтичане на мандата на досегашните съдебни…

Общинските съветници в Ловеч приеха проект на Наредба за отменяне на Наредбата за дейността на религиозните общности

Общинските съветници в Ловеч приеха проекта на Наредба за отменяне на Наредбата за дейността на религиозните общности на територията на Община Ловеч (Приета с решение № 578/25.03.1999 г.; изменена с решение № 361/03.05.2001 година).…