Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Тридесет и второто заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 22 декември

Тридесет и второто заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 22 декември (сряда)  2021 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната…

В Ловеч допълниха наредбата за прием в детските градини заради децата на 4 години

Тъй като от 01.01.2021 година предучилищното образование е задължително за децата, които навършват 4-годишна възраст за 2020/2021 и следващите учебни години, в Ловеч общинските съветници приеха Наредба за изменение и допълнение…

Общинските съветници в Ловеч решиха фирма „Еко“ ЕАД да стане ЕООД

След серия гласувания за общинската фирма „Еко“ в крайна сметка общинските съветници в Ловеч решиха тя да бъде преобразувана чрез промяна на правната форма от ЕАД  в ЕООД. Решението бе прието на заседание на 25.11.2021…

Проекто-дневният ред за следващото заседание на Общински съвет - Ловеч, съдържа 23 точки

Проекто-дневният ред за тридесет и първото заседание на Общински съвет - Ловеч, насрочено за 25 ноември (четвъртък)  2021 г., съдържа 23 точки засега. Това става ясно от поканата, изпратена от председателя на ОбС Петър Цолов.…

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 16 ноември

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 16 ноември 2021 г., вторник. Заседанията се свикват от председателя Петър Цолов на основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински…

Следващото заседание на Общински съвет - Ловеч, е на 25 ноември

Следващото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 25 ноември (четвъртък) 2021 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това съобщи председателят Петър цолов в края на сесията на 28 октомври. Свикването…

Съветниците в Ловеч не стигнаха до решение за площад на името на поп Кръстю

Общинските съветници в Ловеч след ново обсъждане на 28 октомври  не приеха нито един от двата предложени варианта по върнатото от кмета решение № 480 от 30 септември 2021 г. относно именуването на площад  с името „Свещеноиконом…

Приеха План за енергийна ефективност на Община Ловеч за 2021-2026 г.

Общинските съветници в Ловеч приеха План за енергийна ефективност на Община Ловеч за периода 2021-2026 г. Това стана с 20 гласа „За“, без гласове „Против“ и пет гласа „Въздържал се“. Документът от 71 стр. е изработен…

Поканата за тридесетото заседание на Общински съвет - Ловеч, е с 20 точки

Проекто-дневният ред за тридесетото заседание на Общински съвет - Ловеч, 28 октомври (четвъртък)  2021 г., съдържа 20 точки. Това става ясно от поканата, изпратена от председателя на ОбС Петър Цолов. Сесията ще се състои от 10,00…

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 19 октомври

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 19 октомври 2021г., вторник. Заседанията се свикват на основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии…

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗА 12 ОКТОМВРИ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА И НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Уважаеми колеги! От мое име и от името на Председателя на Общински съвет Ловеч имам удоволствието да Ви поздравя с Деня на българската община и на местното самоуправление - 12 октомври. Специалният статут на този ден е скрепен…

Тридесетото заседание на Общински съвет - Ловеч, е насрочено за 28 октомври

Тридесетото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 28 октомври (четвъртък)  2021 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната…