Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Тарифа на таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделски земи от ОПФ на Община Ловеч за неземеделски нужди

Тарифа на таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделски земи от ОПФ на Община Ловеч за неземеделски нужди.