Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Наредби

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Ловеч

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Ловеч (приета с решение № 403/27.06.2013 година)

Тарифа на таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделски земи от ОПФ на Община Ловеч за неземеделски нужди

Тарифа на таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделски земи от ОПФ на Община Ловеч за неземеделски нужди.

Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Община Ловеч

Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Община Ловеч (приета с решение № 112/22.05.2012 г., публ. на 11.06.2012 г., в сила от 11.06.2012 г.; изм. и доп., решение…

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Ловеч

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Ловеч. Приета с решение № 224/29.01.2009 г. на Общински съвет – Ловеч, в сила от 09.02.2009…

Наредба за общинските жилища в Община Ловеч

Наредба за общинските жилища в Община Ловеч. Приета с решение № 192/27.11.2008 г.; изм. и доп. с решение № 488/29.04.2010 г., в сила от 20.05.2010 година, изм. и доп., решение № 505/24.10.2013 г., в сила от 28.11.2013 г.; изм. с решение № 694/26.06.2014 г. , в сила от…