Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Наредби

Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч

Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч. (Приета с решение № 767/30.06.2011 г., в сила от 24.07.2011 г.; изм., решение № 835/29.09.2011 г. , в сила от 13.10.2011 г.; изм. и доп. с решение № 688/26.06.2014…

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч. Приетa с решение № 405/31.07.2001г. Изм. и доп. с решение № 656/30.03.2007 г.; изм., решение № 223/23.10.2012 г.,…

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ловеч

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ловеч (приета с решение № 162/31.07.2012 г.; изм. и доп. с решение № 722/26.04.2018 г., публ. на 10.05.2018 г., в сила от 10.05.2018 г.)

Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч.

Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч. Приета с решение № 625/27.03.2014 г., в сила от 01.05.2014 година.; изм. и доп. с…

Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на територията на Община Ловеч

Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на територията на Община Ловеч. Приета с решение № 657/27.01.2011, в сила от 10.02.2011 година; изм. с решение № 693/26.06.2014 г. , в сила…

Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Ловеч

Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Ловеч /приета с решение № 274/24.11.2016…

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър на Община Ловеч. (приета с решение № 249/29.09.2016 г., публ. на 17.10.2016 г., в сила от 17.10.2016 г.)

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕТО НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Наредба за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане за поемането на общински дълг от Община Ловеч  (Приета с решение № 232/25.08.2016 г., в сила от 25.08.2016 г., публ. на 12.09.2016 г.)  

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч (Приета с решение № 565/30.01.2014 г., в сила…

Наредба за създаване, управление и осъществяване контрол на общински предприятия на територията на Община Ловеч

Наредба за създаване, управление и осъществяване контрол на общински предприятия на територията на Община Ловеч /приета с решение № 68/25.02.2016 г., в сила от 21.03.2016 г./