Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост от Община Ловеч в търговски дружества и публични предприятия с общинско участие в капитала.

Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост от Община Ловеч в търговски дружества и публични предприятия с общинско участие в капитала. /приета с решение № 278/28.01.2021 г., публ. на 15.02.2021 г., в сила от 15.02.2021 г./

Файлове:

NURUPSOLTDPPOUK.docx NURUPSOLTDPPOUK.docx