Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Ловеч.

Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Ловеч.(прета с решение № 727/24.07.2014 г., в сила от 14.08.2014 г.; изм. и доп. с решение № 918/31.01.2019 г., публ. на 18.02.2019 г., в сила от 18.02.2019 г.; изм. и доп. с решение № 15/19.12.2019 г., публ. на 06.01.2020 г., в сила от 06.01.2020 г.; изм. с решение № 70/17.03.2020 г. на ЛАС, в сила от 18.05.2020 г.)

Файлове:

NURISTSPOOBSBOMROTOL.docx NURISTSPOOBSBOMROTOL.docx