Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕТО НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Наредба за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане за поемането на общински дълг от Община Ловеч  (Приета с решение № 232/25.08.2016 г., в сила от 25.08.2016 г., публ. на 12.09.2016 г.)