Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Наредба за реда за управление на горските територии - собственост на Община Ловеч

Наредба за реда за управление на горските територии - собственост на Община Ловеч (приета с решение № 133 от 26.06.2012 г. на Общински съвет – Ловеч,публикувана на 16.07.2012 г., в сила от 27.07.2012 година; изм., решение № 481/26.09.2013 г., в сила от 21.10.2013 г.; изм. и доп. с решение № 691/26.06.2014 г., в сила от 01.06.2014 г.; изм. и доп. с решение № 1007/30.05.2019 г., публ. на 17.06.2019 г., в сила от 17.06.2019 г.)

Файлове:

НРУГТСОЛ.doc НРУГТСОЛ.doc