Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч. Приета с решение № 720/26.04.2018 г., публ.  на 10.05.2018 г., в сила от 10.05.2018 г.; изм. и доп. с решение № 1095/26.09.2019 г., публ. на 14.10.2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Файлове:

NRPUROIOL.doc NRPUROIOL.doc