Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч

Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч. (Приета с решение № 767/30.06.2011 г., в сила от 24.07.2011 г.; изм., решение № 835/29.09.2011 г. , в сила от 13.10.2011 г.; изм. и доп. с решение № 688/26.06.2014 г., в сила от 01.06.2014 г.; изм. с решение № 103/31.03.2016 г., в сила от 18.04.2016 г.; изм. и доп. с решение № 721/26.04.2018 г., публ. на 10.05.2018 г, в сила от 10.05.2018 г.; изм. и доп. с решение № 816/23.08.2018 г., публ. на 10.09.2018 г., в сила от 10.09.2018 г.)

Файлове:

nrppoktol.doc nrppoktol.doc