Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Наредба за общинските жилища в Община Ловеч

Наредба за общинските жилища в Община Ловеч / изм. и доп. с решение № 328/26.01.2017 г., публ. на 16.02.2017 г., в сила от 16.02.2017 г.; изм. и доп. с решеине № 570/25.10.2017 г., публ. на 13.11.2017 г., в сила от 13.11.2017 г.; изм. и доп. с решение № 692/29.03.2018 г., в сила от 29.03.2018 г.; изм. и доп. с решение № 919/31.01.2019 г., публ. на 18.02.2019 г., в сила от 18.02.2019 г.; изм. с решение № 957/28.03.2019 г., публ. на 15.04.2019 г., в сила от 15.04.2019 г.; изм. с решение № 985/25.04.2019 г., в сила от 13.05.2019 г.)