Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Наредба за общинските жилища в Община Ловеч

Наредба за общинските жилища в Община Ловеч. Приета с решение № 192/27.11.2008 г.; изм. и доп. с решение № 488/29.04.2010 г., в сила от 20.05.2010 година, изм. и доп., решение № 505/24.10.2013 г., в сила от 28.11.2013 г.; изм. с решение № 694/26.06.2014 г. , в сила от 01.06.2014 г.; изм. с решение № 104/31.03.2016 г., в сила от 18.04.2016 г.)