Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ.

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Ловеч. /приета с решение № 358/29.04.2021 г., публ. на 17.05.2021 г., в сила от 17.05.2021 г./

Файлове:

nogdmosg.docx nogdmosg.docx