Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Наредба за местните данъци в Община Ловеч

Наредба за местните данъци в Община Ловеч. Приета с решение № 13 от 24.01.2008 г. по протокол № 5/24.01.2008 г. на Общински съвет-Ловеч, публикувана на 7 февруари 2008 година, влиза в сила в 14 дневен срок от датата на публикуването; изм., решение № 221/18.12.2008 г., в сила от 22.12.2008 година; изм. и доп. с решение № 225/29.01.2009 г., в сила от 01.01.2009 година; изм. и доп., решение № 464/25.02.2010 г., в сила от 18.03.2010 г.; изм. и доп., решение № 655/27.01.2011 г.; в сила от 07.02.2011 г.; изм., решение № 680/17.02.2011 г., в сила от 28.02.2011 г.;; изм. и доп., решение № 323/26.03.2013 г., публ. на интернет страницата на 03.04.2013 г. и съобщение в местен вестник на 11.04.2013 г. ; изм. и доп., решение № 358/28.05.2013 г., в сила от 24.06.2013 г.; изм. и доп., решение № 547/19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп. с решение № 250/29.09.2016 г.,  в сила от 01.01.2017 г., изм. с реш. № 273/20.10.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп. с решение № 328/08.04.2021 г., публ. на 26.04.2021 г., в сила от 26.04.2021 г.; изм. и доп. с решение № 444/25.08.2021 г., публ. на 16.09.2021 г., в сила от 16.09.2021 г.; изм. с решение № 493/28.10.2021 г.)

Файлове:

NMDVOL.doc NMDVOL.doc