Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч.

Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч. Приета с решение № 625/27.03.2014 г., в сила от 01.05.2014 година.; изм. и доп. с решение № 689/26.06.2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. с решение № 727/24.07.2014 г., в сила от 14.08.2014 г. § 3 от ЗР на Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Ловеч; изм. и доп., решение № 949/28.05.2015 г., в сила от 18.06.2015 г.; изм. с решение № 102/31.03.2016 г., в сила от 18.04.2016 г.; изм. и доп. с решение № 493/12.09.2017 г., в сила от 02.10.2017 г., публ. на 02.10.2017 г.)

Файлове:

НАРЕДБА № 2.docx НАРЕДБА № 2.docx