Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, общественото имущество и природата на Ловешката община.

Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, общественото имущество и природата на Ловешката община. Приета с решение № 83/24.04.2008 г., в сила от 01.06.2008 година; изм. и доп. с решение № 171/30.10.2008 г., в сила от 17.11.2008 година; изм. и доп. с решение № 238/26.02.2009 г., в сила от 18.03.2009 година; изм., решение № 268/26.03.2009 г., в сила от 30.03.2009 година; изм. и доп., решение № 543/24.06.2010 г., в сила от 15.07.2010 година; изм. и доп., решение № 767/30.06.2011 г., в сила от 24.07.2011 г.; изм. и доп. с решение № 690/26.06.2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. с решение № 728/24.07.2014 г., в сила от 14.08.2014 г.; изм. с решение № 101/31.03.2016 г., в сила от 18.04.2016 г.; изм.  с решение № 158/30.07.2020 г., публ. на 17.08.2020 г., в сила от 17.08.2020 г.; изм. с решение № 358/29.04.2021 г., в сила от 17.05.2021 г.)

Файлове:

NAREDBA 1.doc NAREDBA 1.doc