Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч /приета с решение № 5/20.11.2015 г.; публикувана във в-к "Ловеч прес", бр. 92/30.11.2015 г.; в сила от 01.12.2015 г; изм. и доп. с решение № 202/12.07.2016 г. в сила от 28.07.2016 г.; изм. и доп. с решение № 211/28.07.2016 г. в сила от 15.08.2016 г.;изм. и доп. с решение № 274/24.11.2016 г. в сила от 15.12.2016 г.; изм. и доп. с решение № 450/26.06.2017 г., публ. на 13.07.2017 г. в сила от 13.07.2017 г.; изм. и доп. с решение № 568/25.10.2017 г., публ. на 13.11.2017 г., в сила от 13.11.2017 г.; изм. и доп. с решение № 721/26.04.2018 г., публ. на 10.05.2018 г., в сила от 10.05.2018 г; изм. с решение № 869/29.11.2018 г., публ. на 17.12.2018 г., в сила от 17.12.2018 г.; изм. и доп. с решение № 920/31.01.2019 г., публ. на 18.02.2019 г., в сила от 18.02.2019 г.; изм. и доп. с решение № 17/19.12.2019 г., публ. на 06.01.2020 г., в сила от 01.02.2020 г., изм. и доп. с решение № 279/28.01.2021 г., публ. на 15.02.2021 г., в сила от 15.02.2021 г.; изм. и доп. с решение № 280/28.01.2021 г., публ. на 15.02.2021 г., в сила от 15.02.2021 г.; изм. и доп. с решение № 299/25.02.2021 г., публ. на 15.03.2021 г., в сила от 15.03.2021 г.; изм. и доп. с решение № 359/29.04.2021 г., публ. на 17.05.2021 г., в сила от 17.05.2021 г.; изм. и доп. с решение № 475/30.09.2021 г., потвърдено с решение № 494/28.10.2021 г., публ. на 15.11.2021 г., в сила от 01.11.2021 г.; изм. и доп. с решение № 509/25.11.2021 г ., публ. на 13.12.2021 г., в сила от 01.01.2022 г.; изм. и доп. с решение № 530/22.12.2021 г., публ. на 10.01.2022 г., в сила от 01.01.2022 г.; изм. и доп. с решение № 531/22.12.2021 г., публ. на 10.01.2022 г., в сила от 10.01.2022 г.; изм. и доп. с решение № 584/31.03.2022 г., публ. на 18.04.2022 г., във в-к „Зетра“, бр. 27/18.04.2022 г., в сила от 01.04.2022 г)