Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Постоянна комисия по икономическа политика, туризъм и приватизация /възложени функции с решение № 148/28.04.2016 г./

Постоянна комисия по икономическа политика, туризъм и приватизация, изпълняваща функциите по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

Димитър Димитров

Тихомир Маринов

Иво Райнов

Цветослава Банева

Ертан Хасан

Кирил Гумнеров

Цоло Гачев

Минчо Казанджиев

Мариета Цанкова