Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Комисии

1. Постоянна комисия по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси в състав от 10 члена:

1.1. Анатолий Георгиев Иванов;

1.2. Ангел Маринов Заимов;

1.3. Антон Ангелов Долапчиев;

1.4. Детелина Димитрова Сотирова - председател;

1.5. Димитър Ангелов Горов;

1.6. Младен Минков Близнаков;

1.7. Петър Цолов Николов;

1.8. Росица Димитрова Маринова;

1.9. Теодор Антонов Арсов; 

1.10. Тихомир Цветанов Матеев; 

2.  Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти в състав от 9 члена:

2.1. Антон Ангелов Долапчиев;

2.2. Валентина Янкова Митева;   

2.3. Ертан Хюсеин Хасан;

2.4. Ирина Любенова Митева - председател;

2.5. Мариан Василев Василев;

2.6. Моника Прашкова Тонкова-Генчева;

2.7.  Петко Тинков Петков;

2.8. Татяна Петкова Тодорова;

2.9. Тихомир Цветанов Матеев; 

3. Постоянна комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика в състав от 11 члена: 

3.1. Борислав Игнатов Игнев;

3.2. Георги Цанков Карамишев - председател;

3.3. Иван Иванов Минков;

3.4. Иван Николаев Николов;

3.5. Иваничка Пенева Каменова;

3.6. Калин Петков Кръстев;

3.7. Младен Минков Близнаков;

3.8. Николай Петков Стоянов;

3.9. Николай Тодоров Джачков;

3.10. Петър Цолов Николов;

3.11. Юнал Джелалов Мъстънов;

4. Постоянна комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество в състав от 13 члена:

4.1. Анатолий Георгиев Иванов;

4.2. Валентина Янкова Митева - председател;

4.3. Георги Николов Митев;

4.4. Георги Цанков Карамишев;

4.5. Ертан Хюсеин Хасан;

4.6. Иваничка Пенева Каменова;

4.7. Ирина Любенова Митева;

4.8. Кирил Владимиров Гумнеров;

4.9. Мариан Василев Василев;

4.10. Моника Прашкова Тонкова-Генчева;

4.11.Николай Петков Стоянов;

4.12. Петко Тинков Петков;

4.13. Цоло Гачев Христов.

5.  Постоянна комисия  по  социална дейност, демографска политика и здравеопазване в състав от 11 члена:

5.1. Ангел Маринов Заимов;

5.2. Борислав Игнатов Игнев

5.3. Георги Николов Митев;

5.4. Даниела Тодорова Ганчева;

5.5. Детелина Димитрова Сотирова;

5.6. Димитър Ангелов Горов;

5.7. Доротея Миленова Цанкова;

5.8. Мария Илиева Съева - председател;

5.9. Радослав Христов Хитов;

5.10. Цоло Гачев Христов;

5.11. Юнал Джелалов Мъстънов;

6. Постоянна комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО в състав от 12 члена:

6.1. Даниела Тодорова Ганчева;

6.2. Доротея Миленова Цанкова - председател;

6.3. Иван Иванов Минков;

6.4. Иван Николаев Николов;

6.5. Калин Петков Кръстев;

6.6. Кирил Владимиров Гумнеров;

6.7. Мария Илиева Съева;

6.8. Николай Тодоров Джачков;

6.9. Радослав Христов Хитов;

6.10. Росица Димитрова Маринова;

6.11. Татяна Петкова Тодорова;

6.12. Теодор Антонов Арсов.