Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Комисии

1. Постоянната комисия по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението, противодействие на корупцията и конфликт на интереси в състав от 8 члена:

1. Борислав Иванов Илевски;  

2. Валентина Стефанова Недялкова;

3. Георги Георгиев Терзийски;

4. Ирен Сергеева Кривошиева-Досева;

5. Минчо Стойков Казанджиев;

6. Моника Петрова Петрова;

7. Стефан Тихолов Тихолов;

8. Теодор Антонов Арсов;

Председател на постоянната комисия - Ирен Сергеева Кривошиева-Досева

 

2. Постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти в състав от 10 члена:

1. Андриана Йорданова Младенова;

2. Антон Ангелов Долапчиев;

3. Валентина Янкова Митева;

4. Ивелина Бориславова Ангелова;

5. Ирен Сергеева Кривошиева-Досева;

6. Ирина Любенова Митева;

7. Ичо Стайков Добревски;

8. Красимира Маринова Дренчева;

9. Стефан Тихолов Тихолов;

10. Цветелина Николаева Георгиева;

Председател на постоянната комисия - Цветелина Николаева Георгиева

 

3. Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика в състав от 10 члена: 

1. Антон Ангелов Долапчиев;

2. Биляна Станимирова Атанасова;

3. Валентина Янкова Митева;

4. Венцеслав Бориславов Банчев;

5. Георги Георгиев Терзийски;

6. Иво Георгиев Райнов;

7. Йоланда Венеславова Цонева;

8. Калин Петков Кръстев;

9. Младен Минков Близнаков;

10. Моника Петрова Петрова.

Председател на постоянната комисия - Йоланда Венеславова Цонева

 

4. Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество в състав от 11 члена:

1. Борислав Иванов Илевски;

2. Валентина Стефанова Недялкова;

3. Георги Николов Митев;

4. Ирина Любенова Митева;

5. Йоланда Венеславова Цонева;

6. Кирил Владимиров Гумнеров;

7. Любомир Станимиров Стоянов;

8. Минчо Стойков Казанджиев;

9. Моника Петрова Петрова;

10. Светослав Миленов Славчев;

11. Цветелина Николаева Георгиева.

Председател на постоянната комисия -  Минчо Стойков Казанджиев

 

5. Постоянната комисия  по  социална дейност, демографска политика и здравеопазване в състав от 9 члена:

1. Ангел Маринов Заимов;

2.  Георги Николов Митев;

3. Ичо Стайков Добревски;

4. Ивелина Бориславова Ангелова;

5. Красимира Маринова Дренчева;

6. Мирослав Василев Йонков;

7. Любомир Станимиров Стоянов;

8. Росица Димитрова Маринова;

9. Светослав Миленов Славчев;

Председател на постоянната комисия - Красимира Маринова Дренчева

 

6. Постоянната комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО в състав от 12 члена:

1. Ангел Маринов Заимов;

2. Андриана Йорданова Младенова;

3. Биляна Станимирова Атанасова;

4. Венцеслав Бориславов Банчев;

5. Иво Георгиев Райнов;

6. Калин Петков Кръстев;

7. Кирил Владимиров Гумнеров;

8. Красимира Маринова Дренчева;

9. Мирослав Василев Йонков;

10.  Младен Минков Близнаков;

11. Росица Димитрова Маринова;

12. Теодор Антонов Арсов;

Председател на постоянната комисия - Биляна Станимирова Атанасова