Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Комисии

Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти

Председател:

1. Петко Тинков Петков

Зам.- председател:

2. Нели Веселинова Читинова

Членове:

3. Валентина Янкова Митева

4. Васил Володиев Василев

5. Ертан Хюсеин Хасан

6. Минчо Стойков Казанджиев

7. Мариета Цветанова Цанкова

 


Постоянна комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология и транспорт

Председател:

1. Ангел Маринов Заимов

Зам.- председател:

2. Юнал Джелалов Мъстънов

Членове:

3. Александра Георгиева Енева

4. Венцислав Георгиев Петрушев

5. Димитър Стефанов Димитров

6. Иван Иванов Минков

7. Йовка Дончева Тодорова

8. Станимир Кочев Стоянов

9. Страцимир Веселинов Петков

 


Постоянна комисия по икономическа политика, туризъм и приватизация

Председател:

1. Димитър Стефанов Димитров

Зам.- председател:

2. Мариета Цветанова Цанкова

Членове:

3. Ертан Хюсеин Хасан

4. Иво Георгиев Райнов

5. Кирил Владимиров Гумнеров

6. Минчо Стойков Казанджиев

7. Тихомир Пенчев Маринов

8. Цветослава Съйкова Банева

9. Цоло Гачев Христов

 


Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество

Председател:

1. Иво Георгиев Райнов

Зам.- председател:

2. Росица Димитрова Маринова

Членове:

3. Георги Цанков Карамишев

4. Иван Иванов Минков

5. Лидия Несторова Николова

6. Соня Атанасова Караянева

7. Юнал Джелалов Мъстънов

 


Постоянна комисия по здравеопазване

Председател:

1. Силвия Иванова Дулева

Зам.- председател:

2. Георги Николов Митев

Членове:

3. Даниела Маринова Димова -Събева

4. Петко Тинков Петков

5. Лидия Несторова Николова

 


Постоянна комисия за децата, младежта, спорта и НПО

Председател:

1. Росица Димитрова Маринова

Зам.- председател:

2. Нели Веселинова Читинова

Членове:

3. Йовка Дончева Тодорова

4. Кирил Владимиров Гумнеров

5. Соня Атанасова Караянева

6. Страцимир Веселинов Петков

7. Теодор Антонов Арсов

 


Постоянна комисия за развитие на селските райони, земеделие и гори

Председател:

1. Венцислав Георгиев Петрушев

Зам.- председател:

2. Тихомир Пенчев Маринов

Членове:

3. Георги Цанков Карамишев

4. Силвия Иванова Дулева

5. Теодор Антонов Арсов

 


Постоянна комисия по социална, демографска и жилищна политика

Председател:

1. Станимир Кочев Стоянов

Зам.- председател:

2. Даниела Маринова Димова-Събева

Членове:

3. Ангел Маринов Заимов

4. Цветослава Съйкова Банева

5. Цоло Гачев Христов

 


Постоянна комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки

Председател:

1. Васил Володиев Василев

Зам.- председател:

2. Данчо Костов Заверджиев

Членове:

3. Георги Николов Митев

4. Доротея Миленова Цанкова

5. Иван Цанов Иванов

 


Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението

Председател:

1. Иван Цанов Иванов

Зам.- председател:

Членове:

2. Александра Георгиева Енева

3. Валентина Янкова Митева

4. Данчо Костов Заверджиев

5. Доротея Миленова Цанкова