Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ, ТРАНСПОРТ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, НАСРОЧЕНО ЗА 23.04.2024 Г. ОТ 12,00 ЧАСА

Дата: петък, 19 април 2024