Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ, ТРАНСПОРТ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, НАСРОЧЕНО ЗА 26.03.2024 Г. ОТ 13,30 ЧАСА

Дата: вторник, 26 март 2024