Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПК ПО ПНВЖКОРБДПККИ НА 29 МАЙ 2024 г. от 13,00 ч.

Дата: сряда, 29 май 2024