Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

69 -ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ, НАСРОЧЕНО ЗА 26 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ОТ 10,00 ЧАСА

Дата: петък, 20 септември 2019