Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

52-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ, НАСРОЧЕНО ЗА 23 ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА ОТ 10,00 ЧАСА

Дата: петък, 17 февруари 2023